sábado, 28 de noviembre de 2015

NUBEIROS E TRONANTES

ESCOLER.- Humano que ten a facultade de provocar tronos e treboadas. Os escoleres son traslidos, estudantes de artes ocultas na Escola Diabólica, que de tanto ler acadan un certo grau de tolemia que lles permite levitar. Andan polo mundo de esmoleiros e para formar unha treboada fan unha polvoriña.

ESCOLER.- Ser humano que tiene la facultad de provocar truenos y tempestades. Los "escoleres" son trasleídos, estudiantes de artes ocultas en la "Escola Diabólica", que de tanto leer alcanzan un cierto grado de locura, que les permite levitar. Andan por el mundo de pedigüeños y para formar una tempestad hacen una "polvoriña".

EUSEBIO DE MEIRE.- Era nubeiro e apoderado e cobrador das rendas dos lugares do Marques de San Martiño na comarca de Vilalba. Usaba artes de nubeiro para reclamar os pagos ós que se retrasaban ou para aumentarlles a cota da renda, distribuindo os pedrazos asegún a sua comenencia.

EUSEBIO DE MEIRE.- Era "nubeiro" y apoderado y cobrador de las rentas de los lugares del Marques de San Martiño, en la comarca de Vilalba. Usaba artes de nubeiro para reclamar los pagos a los que se retrasaban o para aumentarles la cuota de la renta, distribuyendo los pedriscos según su conveniencia.

FACUNDO.- Tronante do que se fala na comarca de Chantada. Cando empeza a tronar di a xente:
" Xa esta aquí Facundo, que anda coas zocas polo mundo".

FACUNDO.- Genio de la tempestad que produce los truenos del que se habla en la comarca de Chantada. Cuando empieza a tronar la gente dice: "Ya está aquí Facundo, que anda con los zuecos por el mundo".

FUMIEIRA.- Dende unha fumieira máxica, feita nun buraco de toupa, ascenden os nubeiros ata as nubes.

FUMIEIRA.- Desde una humareda mágica, hecha en el agujero de un topo, asciende los "nubeiros" hasta las nubes.

LEVITACIÓN.-Os Nubeiros, Tronantes e Escoleres soben ata as nubes valéndose de Polvoriñas e Fumieiras, que son remuiños de aire creados polo mago.

LEVITACIÓN.- Los Nubeiros, Tronantes y Escoleres, suben hasta las nubes sirviéndose de Polvoriñas, y Fumieiras, que son remolinos de aire creados por el mago.

NUBEIRA.- Cando o nubeiro é unha muller, a choiva que produce é moito máis intensa e os tronos son femias. As nubeiras chamanlle mexonas.

NUBEIRA.- Cuando el "nubeiro" es una mujer, la lluvia que produce es mucho más intensa y los truenos son hembra. A las "nubeiras" se les llama meonas.

NUBEIRO.- Ser sobrenatural, pero as veces tamén humano, que se encarga de provocar as treboadas xeralmente para facer dano. Os seus poderes maléficos só se poden evitar recorrendo a un crego que o saiba esconxurar e tocando as campás.

NUBEIRO.- Ser sobrenatural, pero a veces también humano, que se encarga de provocar las tempestades generalmente para hacer daño. Sus poderes maléficos solo se pueden evitar recurriendo a un cura que los sepa esconjurar y tocando las campanas.

POLVORIÑA.- Outro xeito que teñen os nubeiros de subir as nubes. Fan un morico de terra, mexan nel e soben agarrados ó po que se levanta.

POLVORIÑA.- Otro modo que tienen los "nubeiros" de subir a las nubes. Hacen un montoncito de tierra, mean sobre el y suben agarrados al polvo que se levanta.

RENUBEIROS.- Son e asi se chaman os nubeiros dos Ancares.

RENUBEIROS.- Son y así se llamans los "nubeiros" de los Ancares.

TIO BERNARDO.- Tamén chamado o  Tronador; era Tronante da comarca de Melón e cobraba todolos anos media ola de viño a xada vecino por tornarlles o trono.

TIO BERNARDO:- También llamado el Tronador; era Tronante de la comarca de Melón, y cobraba todos los años media olla de vino a cada vecino por desviarles los truenos.

TIO ROQUE.- Este é un Tronante da comarca de Rairiz de Veiga, e dice del que anda polas nubes cun carro, co que causa o ruido dos tronos.

TIO ROQUE.- Este es un Tronante de la comarca de Rairiz de Veiga, y se dice de el que anda por las nubes con un carro con el que causa el ruido de los truenos.

No hay comentarios:

Publicar un comentario